Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Jazykové kurzy

Skupinové kurzy Vás pripravia na bežnú každodennú konverzáciu v cudzom jazyku. Jazyk budete spoznávať zrozumiteľnou a zábavnou formou - v kurzoch využívame napríklad interaktívnu výuku, kooperatívne učenie a učíme sa z chýb ostatných.

Zisti viac

Preklady

Jazyková agentúra PROLANS ponúka už niekoľko rokov preklady z/do anglického a nemeckého jazyka. Preklady sú bežné i odborné, od jednej strany až po mnohostranové projekty.

Zisti viac

Individuálne kurzy

Kurzy pre vyťažených manažerov alebo študentov pripravujúcich sa na skúšky.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy Vás pripravia na bežnú každodennú konverzáciu v cudzom jazyku.

Firemné kurzy

Lektor prispôsobuje tempo i náplň výučby okamžitým požiadavkám klienta.

SKYPE hodiny

Nová forma individuálnych kurzov alebo firemných kurzov.

Príprava na skúšku

V našom portfóliu nájdete prípravu na skúšky.Všetci klienti, ktorí sa uchádzali o niektorú zo skúšok, ju i úspešne spravili.

Metodika

Nosným princípom je prezentácia jazykových prostriedkov v kontexte každodenných situácií s dôrazom na plynulosť prejavu.

Tlmočenie

Jazyková agentúra PROLANS ponúka tlmočnícke služby z/do anglického a nemeckého jazyka. Sme schopní zabezpečiť tlmočníka pre konzekutívne tlmočenie 5 dní vopred.

Jazyková príprava

Naša agentúra Vám ponúka odbornú prípravu na jazykový pohovor. Po absolvovaní jazykového auditu dostane uchádzač hodnotenie.

Jazykový audit

Jazykový audit je pred začiatkom jazykového kurzu v našej agentúre bezplatnou službou. Daný audit poskytne informáciu, na akej úrovni ovládania jazyka sa potenciálny študent nachádza.