Skúška TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je jeden z najrozšírenejších a najviac akceptovaných testov angličtiny. Mnoho univerzít a škôl vo svete používa TOEFL ako súčasť prijímacieho procesu, teda k ohodnoteniu a určeniu úrovne anglických jazykových skopností potencionálneho študenta. Náš prírpavný kurz zahŕňa všetky oblasti znalostí, ktoré sú v teste TOEFL preverované:

 • informácie o skúške TOEFL a návod, ako vylepšiť Vaše schopnosti potrebné k úspešnému zloženiu testu,
 • veľmi podrobná príprava na všetky štyri časti testu: Rading, Listening, Speaking and Writing,
 • metodológia vytvorená za účelom zvýšenia sebadôvery v oblasti slovnej zásoby,
 • zameranie na tieto schopnosti:
  • lepšie porozumenie otázkam,
  • time management pri skúške,
  • logické myslenie,
  • ľahšie vyberanie správnych odpovedí,
  • robenie si poznámok,
  • všeobecné zlepšienie posluchu.
 • učebnica a practice papers ku skúške, study guides a množstvo originálnych návodov, ktoré garantujujú, že študijný proces bude dôkladný a účelný sú v cene.
Z čoho sa sa TOEFL skladá a ako dlho trvá?
 • OEFL sa skladá zo štyroch častí: Reading, Listening, Speaking a Writing
 • est trvá celkom štyri a pol hodiny
 • est je vo forme IBT (Internet-Based Test)
 • aximálne skóre: 120
 • oporučená úroveň: B1 - C1

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku a pripravte sa na skúšku v príjemnom prostredí pri šálke čaju či delikátnej kávy. Čakajú Vás skúsení, kvalifikovaní lektori.

Technická angličtina je samostatnou kategóriou anglického jazyka. Ľudia pracujúci či už v oblasti výroby, stavebníctva, IT, či iných zamestnaní vyžadajúcich kontakt s anglicky hovoriacimi kolegami, či dokumentáciou majú možnosť študovať angličtinu.

Stretávame sa s ľuďmi, ktorí plynule komunikujú, ale chýba im špecializovaná terminológia viažuca sa k ich zamestnaniu. Vypracovali sme koncept hodín šitých na mieru klientovi, ktorý si chce rozšíriť slovnú zásobu, chce byť schopný čítať technickú dokumentáciu, ako aj písať maily či správy čiste technického charakteru.

Našimi klientami sú napríklad ľudia z oblasti stavebníctva, spracovania plastov, ale i bezpečnostní technici.

Počas našej praxe sme nazbierali obrovské množstvo učebných materiálov, kníh úzko špecializovaných na túto problematiku.

Príklad hlavného obsahu kurzu pre začiatočníkov:
 • predstavenie seba, firmy a svojej profesie,
 • telefonovanie a emaily,
 • vedenie návštev vo firme,
 • opis výrobkov (farba, rozmery, tvar, veľkosť....),
 • opis postupov,
 • otázky a informácie, týkajúce sa ceny,
 • číslovky, matematické symboly, miery a váha.