Image

Medzi veľmi časté preklady patria abstrakty k diplomovým či bakalárskym prácam /od balistickej traumy až k tématike riešenia environmentálnych problémov/. Zväčša ide o veľmi krátke texty, kde vyhotovenie prekladu realizujeme spravidla do 48 hodín od zadania, ale samozrejme nám nerobí problém dokončiť preklad expresne do 24 hodín. Študentom na vysokej škole mnohokrát prekladáme časti odbornej literatúry, ktorú chcú využiť pri koncipovaní svojich seminárnych prác. Ďalším typickým príkladom prekladov v tejto kategórii sú preklady web stránok. Súčasťou prekladov internetových stránok hotelov či reštaurácií je napríklad menu v reštaurácii alebo brožúrka pre turistov. Reklamné panely, bilboardy, plagáty, polepy výkladov alebo áut. Literatúra s problematikou zdravej výživy, pestovania rastlín, návodov pre domácich kutilov taktiež spadá do tejto kategórie, hoci je to odborný preklad, ale je vyhotovovaný pre súkromné osoby a nie pre korporácie.

Naši klienti sa na nás obracajú s najrôznejšími požiadavkami na preklad, na žiadosti reagujeme promptne a obratom vyhotovujeme cenovú ponuku na konkrétny preklad.

Image

Pracujeme so všetkými štandardnými typmi súborov, grafická práca na texte /práca s obrázkami, tabuľkami, scanmi/ nie je účtovaná dodatočne. Našou ambíciou bolo vždy odovzdať preklad k spokojnosti klienta. Mnohokrát klient nevie odhadnúť cenu prekladu svojho dokumentu, pokiaľ ide o dokument v elektronickej podobe, napríklad vo formáte programu word si vie klient sám vypočítať normostrany. Ak má klient text iba vo formáte fotokópie, vieme obratom vytvoriť cenovú ponuku. Pri našich prekladoch neúčtujeme nijaké dodatočné práce, u nás neexistujú skryté poplatky.