Náplň hodiny SKYPE learningu:

Image

Výučba jazykov cez SKYPE nie je len obyčajné telefonovanie v cudzom jazyku. Zahŕňa celú radu ďalších prvkov. Do hodín SKYPE výučby zapájame videokokonferencie, ineraktívne multimediálne materiály alebo posluchové cvičenia.

Na hodinách SKYPE využívame špeciálnu metodiku. Kurzy tak majú:

  • jasné pravidlá,
  • vhodne nastavenú intenzitu,
  • zrozumiteľný a zábavný obsah.

Výhody SKYPE learningu:

  • flexibilita - čas výučby sa dá jednoducho prispôsobiť Vašim časovým možnostiam,
  • dostupnosť - vyučovanie môžeme realizovať kdekoľvek, kde je prístup k internetu,
  • individuálny prístup - lektor sa celú lekciu venuje len Vám,
  • rozmanité študijné materiály - podľa zamerania výučby Vám doporučíme také študijné materiály (texty, články, audio, video....) , podľa ktorých dosiahnete svoje študijné ciele čo najefektívnejšie.