Fakturačná adresa:
PROLANS, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
Popis množstvo jednotka cena
vyučovacia hodina 1 45 minút 14 EUR
prekladateľské práce 1 normostrana 15 EUR
expresný preklad /do 24 hodín/ 1 normostrana 30 EUR
cena tlmočníckych sluzieb 1 60 minút 30 EUR
cena tlmočníckych sluzieb 1 deň 280 EUR
cena jazykového auditu 1 audit/klient 24 EUR

Cenník platný od 1. novembra 2018.

Žiadosti o cenovú ponuku prosím zasielajte na náš email: info@prolans.sk

Všetky uvedené ceny sú konečné.

Nie sme platcami DPH.

Vyučovanie prebieha vždy v blokoch 2 vyučovacích hodín.

Po dohode s klientom sa fakturuje kurz na nasledovný mesiac.

Cenová ponuka na preklad dokumentácie je zdarma.

Jedna normostrana sa rovná 1800 znakom s medzerami.

V cene kurzu všetky učebné materiály (kurzová kniha, CD, kópie).

Ukážková hodina pre verejnosť a firmy zdarma, priebežné hodnotenie výsledkov pre firmy v cene kurzu.