PET je medzinárodná skúška z angličtiny, ktorá patrí medzi celosvetovo uznávané kvalifikácie pre tohto študenta. Skúška pokrýva všetky štyri základné zručnosti, teda posluch, čítanie, písomný a hovorený prejav. Testuje sa znalosť jazyka v autentických komunikačných situáciách na úrovni B1 Spoločného referenčného rámca pre jazyka podľa Rady Európy. Skúška je zameraná na strednú úroveň znalosti jazyka, teda takú, ktorú dosahujú v priemere už študenti tretieho ročníka školy. K úspešnému zloženiu skúšky stačí dosiahnuť 70 % bodov. Je to skúška pre adeptov, ktorí sú schpní čítať jednoduché príručky a články, písať listy.... Na zloženie PET sú potrebné približne dve tretiny znalostí nutných pre skúšku FCE. Skúška je obľúbená medzi dospievajúcimi ako predstupeň FCE.

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku a pripravte sa na skúšku v príjemnom prostredí pri šálke čaju, či delikátnej kávy. Čakajú Vás skúsení, kvalifikovaní lektori.

V našom kurze sa budete systematicky pripravovať na jednotlivé časti skúšky, vyskúšate si a naučíte sa riešiť špecifické typy testových otázok, vyskúšate si testy z minulých rokov.

Obsah skúšky:

1. čítanie a písanie -- 90 minút

2. posluch -- 35 minút

3. rozprávanie -- 10 - 12 minút

Úroveň: B 1