Image

Za roky praxe sme získali obrovské množstvo skúseností a zároveň nám naši klienti dopytujú preklady z tejto oblasti na dennej báze. Preklad z oblasti obchodu je špecifickým prekladom , kde je nutné rešpektovať profesný žargón, dodržať vysokú odbornú úroveň s použitím trojstupňovej úrovne korektúry. Naše preklady sú konzultované s odborníkmi odvetví, pre ktoré vyhotovujeme daný preklad, tak klient získa istotu kvality. Image Preklady textov v tejto oblasti umožnia získanie potencionálneho obchodného partnera. Dokumentácia spadajúca do tejto kategórie zahŕňa napríklad: účtovné uzávierky, daňové priznania, finančné výkazy, všeobecné podmienky danej spoločnosti, výpisy z účtu, tendrovú dokumentáciu, akvizície, plány pre oddelenie marketingu či vzdelávania v oddelení ľudských zdrojov.

Za niekoľkoročné obdobie pôsobenia na prekladateľskom trhu sme si vytvorili vzťahy s odborníkmi v oblasti ako sú, napríklad daňoví poradcovia, manažéri v oblasti predaja, marketingu, logistiky, kontrolingu, investícií a životného prostredia. Naša agentúra kladie na prvé miesto dôraz na správnosť v použitej terminológii a zároveň štylistickú adekvátnosť špecifickú pre oblasť, v ktorej dokumentáciu prekladáme. Satisfakciu našich klientov nevynímajúc. Obzvlášť žiadanou službou sú expresné preklady do 24 hodín. Veľakrát sú naši klienti pod časovým stresom, obracajú sa na nás s prekladom, v menších objemoch preklad vyhotovujeme obratom, expresné preklady v objeme do 50 strán nám nerobí problém odovzdať do 24 hodín od prijatia objednávky.