Maturitná skúška pozostáva z dvoch hlavných častí: písomnej a ústnej. Náš kurz Vás systematicky a kvalitne pripraví na zloženie tejto skúšky. Každý študent môže pocitovo zvážiť úroveň svojich vedomostí z cudzieho jazyka, ak nemáte istotu, môžeme Vás zdarma pretestovať, príprava v našom kurze je vo forme individiálnych hodín. Pri lepších študentoch ponúkame formu štúdia pre obdobie september - máj maturitného ročníka. Pri slabších študentoch je vhodnejšie začať skôr! V písomnej časti budete počúvať nahrávku, na základe ktorej budete vyplňovať časť maturitného testu. Cieľom prípravy je osvojiť si techniky testovania jazykových prostriedkov a rečových zručností na úrovni B1. Precvičované budú všetky zručnosti, ktoré študent potrebuje na zvládnutie externej, ale aj internej časti skúšky.

Prípravu na maturitu pripravujeme na kľúč. To znamená, že nového študenta pretestujeme a určíme objem hodín na dostatočnú prípravu na skúšku. Hneď po pretestovaní študent dostane od nás študijný materiál /knižku/ a neskôr bude dostávať ďalšie materiály v cene kurzu.

Naši klienti dostávajú aktuálnu literatúru dopĺňanú fotokópiami pre poriadne zacvičenie všetkých 25 maturitných tém, na hodinách majú dostatok času na konverzáciu, vyskúšajú si skúšku na nečisto. Základnou študijnou literatúrou je publikácia odporúčaná Ministertvom školstva SR , ale na našich hodinách používame aj literatúru z vydavateľstiev Cambridge a Oxford. V prípade ak má študent problém s gramatikou, dostane obrovské množstvo cvičení na zadrilovanie. Samozrejme podporujeme vyučovací proces používaním autentických doplnkových audionahrávok.

Našim cieľom je ponúkať kvalitný kurz, ale hlavne progresívny kurz. Všetci naši klienti cítia progres už po niekoľkých hodinách. Mnoho našich klientov prišlo s veľmi slabou úrovňou vedomostí, ale vďaka intenzite a individuálnemu prístupu sme ich dokázali úspešne pripraviť na maturitu.

Veľa študentov na strednej škole má zvládnutú gramatiku, ale ich vedomosti sú prevažne pasívne, naše kurzy študentom dávajú dostatok priestoru pre konverzáciu, čo vo väčších skupinách nie je možné. Stále viac našich klientov uprednostňuje individáuálnu prípravu na maturitu.

Maturita naozaj nie je problém, dá sa zvládnuť bez stresu. Mali sme už niekoľko študentov,- ktorí nevedeli takmer nič a úspešne sme ich prirpavili na maturitu. You know who you are :)