Sme schopní zabezpečiť tlmočníka pre konzekutívne tlmočenie 5 dní vopred.

Cenník tlmočníckych služieb:

Simultánne tlmočenie je 150 EUR/poldeň a 300 EUR/deň.

Konzekutívne tlmočenie je 120 EUR/poldeň a 240 EUR/deň.

Pre tlmočenie mimo Slovenskú republiku účtujeme dopravu, ubytovanie a stravovanie podľa aktuálneho zákonného predpisu, pokiaľ tieto položky priamo nezabezpečí a nehradí objednávateľ.

Tlmočnícky servis zaisťujeme pre rôzne druhy akcií, ako napríklad obchodné jednanie, školenie, odborné školenia a podobne.

Počas tlmočenia dbáme na nestrannosť svojho výkonu a dodržujeme profesný etický kódex, vrátane zachovania mlčanlivosti.

Tlmočnícke služby a ich charakteristika:

Doprovodné tlmočenie: tlmočník ako doprovod v rámci pracovných ciest a tlmočenie pri voľnom programe.

Konzekutívne tlmočenie: tlmočenie obchodných jednaní, hovoriaci a tlmočník sa striedajú v intervaloch.

Simultánne tlmočenie: tlmočník hovorí súčasne s rozprávajúcim.

Tlmočenie v zahraničí: tlmočenie s krátkodobými výjazdami mimo SR i v štátoch s vízovou povinnosťou.