Naše skupinové kurzy vyučujeme v mikroskupinách v počte maximálne štyroch študentov.

Prečo?

Pretože efektívne sa naučiť komunikovať je nereálne v masovom kurze, kde je 10 či 15 študentov!

Charakteristika kurzu:

  • zrozumiteľná a zábavná forma výuky,
  • príprava na bežnú každodennú konverzáciu,
  • dôraz na zlepšenie komunikačných zručností,
  • mikroskupinky 4 účastníkov,
  • kurzy vhodné pre dospelých a mládež,
  • lektori s jazykovým vzdelaním a praxou.
Ako prebieha výuka?

Skupinové kurzy Vás pripravia na bežnú každodennú konverzáciu v cudzom jazyku. Tomu je prispôsobená metodika výuky. Jazyk budete spoznávať zrozumiteľnou a zábavnou formou - v kurzoch využívame napríklad interaktívnu výuku, kooperatívne učenie a učíme sa z chýb ostatných.

Budete študovať z moderných učebníc, ktoré stavajú na komunikatívnej metóde výuky. Okrem učebníc budete od lektorov dostávať ďaľšie doplnkové materiály.

Na hodinách budete používať originálne audio-video nahrávky z učebníc, aktuálne texty z novín a časopisov alebo interaktívne www stránky určené na štúdium jazykov.

Hlavným cieľom skupinových kurzov je, aby ste boli schopní aktívne používať cudzí jazyk. Program všetkých kurzov Vás v dlhodobejšom horizonte najviac pripravuje na zloženie medzinárodne uznávaných jazykových skúšok.

Intenzita jazykových kurzov:

1 x 90 minút týždenne

2 x 90 minút týždenne

V kurzoch s výukou 2 x 90 minút týždenne budete každej téme venovať viac času. K dokonalému zvládnutiu látky využijete ďalšie doplnkové materiály, kurzy obsahujú rozšírenú slovnú zásobu a viac cvičení.

Pri kurze 1 x 90 minút by študenti mali venovať väčšiu pozornosť samoštúdiu.