Všeobecná nemčina - Allgemeines Deutsch

Kurz všeobecnej nenčiny je zameraný na štúdium jazyka vo všeobecnej rovine, čo znamená každodenná komunikácia. Kurz zahŕňa príravu študentov od začiatočného levelu: Beginner až po najvyšší stupeň: weit Fortgeschrittener. Samozrejme k profilu študenta všeobecnej nemčiny patria i klienti túžiaci získať medzinárodne uznávaný certifikát, napr. Goethe-Zertifikat alebo „našu” maturitu.

Žijeme v 21. storočí, či už je naším snom získať lukratívne pracovné miesto, alebo cestovať, či študovať literatúru v cudzom jazyku naše kurzy všeobecnej angličtiny Vás na to pripravia. Klienti z rôznych odvetví biznisu neskôr môžu doplniť štúdium odborným zameraním, napríklad na obchodnú či technickú angličtinu.

Všeobecná nemčina:

Pracovne - zlepšite si svoje pracovné šance, keď budete rozprávať po nemecky plynulo a s istotou.

Máte možnosť pracovať v Nemecku či Rakúsku - buď hneď alebo neskôr, keď náhodou nastanú vo Vašom odbore horšie časy?

Cestovanie - rozšírte si obzory tak, že pocestujete do nemecky hovoriacich krajín, budete rozumieť všetkým ľuďom a budete sa s nimi môcť plynulo porozprávať.

Voľný čas - pozerajte filmy a televízne programy v nemčine, ako keby to bola vaša materinská reč. Čítajte pre svoje potešenie knihy v nemčine.

Obchodná nemčina - Geschäftsdeutsch

Naučte sa obchodnú nemčinu, aby ste postúpili vo svojom zamestnaní.

V tomto kurze sa naučíte všetko, čo potrebujete pre prácu, či už v nemecky hovoriacej firme, alebo v zahraničí.

Argumentujte úspešne v nemčine, naučte sa, ako v nej robiť prezentácie.

Naučte sa vybaviť pracovnú korešpondenciu a viesť suverénne mítingy.

1. Business kurz I.:

 • základný kurz pre všetky dôležité situácie v pracovnom živote,
 • v tomto kurze sa naučíte, ako kompetentne viesť s vybaviť telefonáty, pracovnú korešpondenciu v nemčine, písať e-maily, dohodnúť si schôdzky, termíny a viesť mítingy.

2. Business kurz II.:

 • kurz pre všetkých, ktorí chcú pracovať v Nemecku alebo sa uchádzať o zamestnanie v nemecky hovoriacej firme,
 • naučíte sa čítať a rozumieť inzerátom o zamestnaní,
 • naučíte sa, ako správne napísať životopis,
 • na zanechanie perfektného dojmu Vás pripravíme na pracovný pohovor.

3. Business kurz III.:

 • naučíte sa viesť prejavy a prezentácie v nemčine,
 • naučíte sa, ako správne argumentovať a vymieňať si názory so zákazníkmi či kolegami,
 • ak sa zaoberáte projektami, naučíte sa všetko okolo organizácie a úspešnej realizácie projektov každého typu,
 • ak ste často v styku so zákazníkmi, pomôže Vám téma „úspešný predaj” a „servis a služby”.

Odborná nemčina - Fachdeutsch

Je kurz určený študentom pokročilým v nemčine.

Ponúka širokú slovnú zásobu k témam v odborných oblastiach:

 • práva
 • politiky
 • techniky a výskumu
 • medicíny a podobne

Ponúkame Vám:

 • osvojiť si rýchlo a efektívne slovnú zásobu,
 • ovládať komplexnú odbornú slovnú zásobu,
 • možnosť zaoberať sa a porozumieť širokému spektru odbornej literatúry a článkom,
 • vedieť sa primerane vyjadrovať v danej oblasti.

Nemčina v cestovnom ruchu - Deutsch im Tourismus

Je nemčina pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť špecifický a rozsiahly repertoár slovnej zásoby a fráz v oblasti gastronómie, cestovného ruchu či hotelierstva, buď z pracovných dôvodov, alebo ako dôkladnú prípravu na dovolenku.

 • Pracujete v odbore cestovného ruchu alebo v cestovnej kancelárii a potrebujete pre túto prácu zodpovedajúcu slovnú zásobu?
 • Plánujete vycestovať na nejaký čas do zahraničia a pracovať tam v hotelierstve?
 • Alebo sa chete len dôkladnejšie pripraviť na dovolenku a vedieť ako viesť rozhovory nielen s používaním úplne bežných fráz?
 • Chcete tiež vedieť, ako si zarezervovať izbu, vypýtať si účet, vybaviť sťažnosť ako aj vedieť slovnú zásobu potrebnú na dovolenke, výletoch, plavbách či nakupovaní?

Potom je tento kurz určený Vám.

Nemčina pre opatrovateľky - Deutsch fur Krankenschwester und Krankenpfleger

Sotva jedna činnosť ponúka taký širokospektrálny pohľad na rodinný a bežný život v nemecky hovoriacich krajinách ako práca opatrovateľky (alebo au-pairky).

Nemčina pre opatrovateľky ponúka rozsiahlu slovnú zásobu z nasledujúcich tém:

 • uchádzať sa o miesto opatrovateľky v nemecky hovoriachich krajinách,
 • starať sa o chorých,
 • vedieť opísať choroby a nehody,
 • vybaviť domáce práce,
 • vedieť pomenovať predmety potrebné k vašej práci,
 • vedieť komunikovať s pacientom, respektíve s rodinou.