Kurz je určený pre stredne pokročilých študentov, ktorí majú záujem sa intenzívne pripravovať na najrozšírenejšiu cambridgskú skúšku všeobecnej angličtiny. Táto skúška je oficiálne uznávaná vo Veľkej Británii a inde v Európe a stále viac aj u nás. Je vysoko ceneným certifikátom, obzvlášť pri získavaní nového zamestnania. Zloženie skúšky vyžaduje znalosť všetkých jazykových schopností. Skúška je absolvovaná po dosiahnutí úrovne B2 - Upper-Intermediate. U poslucháčov tejto úrovne sa predpokladá, že s prehľadom zvládajú bežnú listovú a telefonickú komunikáciu, čítajú učebnice a články a komunikujú plynule. Pri písaní študenti precvičujú listy, krátke články a recenzie na rôzne témy do rozsahu 200 slov. Ďaľej precvičujú znalosti angličtiny a slovnú zásobu v úlohách vyžadujúcich doplňovanie chýbajúcich slov, hľadanie chýb vo vetách a taktiež premenu slov na iné slová. Posluch je zameraný hlavne na porozumenie hovorovej angličtiny v rozličných situáciách, ako napríklad interview, diskusia, konvzerácia a podobne. V konverzácii si študenti precvičujú schopnosti hovoriť k danej téme dlhšiu dobu, vedú diskusie, interview, pracujú s obrázkami, fotkami....

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku a pripravte sa na skúšku v príjemnom prostredí pri šálke čaju, či delikátnej kávy. Čakajú Vás skúsení, kvalifikovaní lektori.

V našom kurze sa budete systematicky pripravovať na jednotlivé časti skúšky, vyskúšate si a naučíte sa riešiť špecifické typy testových otázok, vyskúšate si testy z minulých rokov.

Obsah skúšky:

1. čítanie - 1 hodina

2. písanie - 1 hodina 20 minút

2. písanie - 1 hodina 20 minút

4. posluch - 40 minút

5. rozprávanie - približne 15 minút

Úroveň: B 2 ( upper - intermediate )