Firemné kurzy „šité na mieru” podľa priania klienta.

Firemná individuálna výučba:

Lektor prispôsobuje tempo i náplň výučby okamžitým požiadavkám klienta, veľmi flexibilná forma výučby, ktorá umožňuje prispôsobenie náročnému pracovnému programu manažérov a vedúcich pracovníkov.

Firemná výučba v malých skupinách

Lektor pracuje s dvoma študentami

Firemná skupinová výučba

Lektor pracuje so skupinou štyroch študentov

V rámci firemnej výučby Vám zaistíme:
 • vstupnú analýzu vedomostí,
 • zaradenie študentov do skupín,
 • zostavenie špecifických učebných plánov,
 • študijné materiály,
 • pravidelné monitorovanie a dokumentáciu prebiehajúcej výučby,
 • pretestovanie (absolvovanie medzinárodnej skúšky na nečisto),
 • priebežné a záverečné testovanie a hodnotenie študentov podľa
 • Európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • dochádzanie lektorov v rámci miest Žilina a Martin,
 • kompletný administratívny servis,
 • klientské množstevné zľavy.

Prečo firmený kurz v PROLANS?

 • časová flexibilita - lektori sa prispôsobia Vašim požiadavkám,
 • jazykový kurz je možné zahájiť kedykoľvek v priebehu roka,
 • všetky úrovne pokročilosti + príprava na medzinárodnú skúšku,
 • profesionálni lektori - lektori sú kvalifikovaní s praxou,
 • všetok učebný materiál v cene kurzu.
Zamerania kurzu:

Všeobecný jazyk:

- dôraz na rozšírenie slovnej zásoby pre bežné situácie, upevnenie gramatiky a rozvoj základných jazykových zručností (ústny prejav, čítanie, písanie, počúvanie, výslovnosť).

Odborný jazyk, profesná jazyková príprava:

- cielené zameranie výučby na danú jazykovú či pracovnú oblasť umožňujúcej osvojenie terminológie z rôznych odborov: ekonomika, právo, financie, účtovníctvo, dane, bankovníctvo, marketing....