Skúška CAE overuje znalosť angličitny na úrovni C1 podľa Spločného európskeho referenčného rámca. Naväzuje na úroveň FCE - First Certificate in English, ktorá má úroveň B2. Zloženie skúšky otvára cestu k ďalšiemu vzdelávaniu - certifikátu CPE - Proficiency. Certifikát má celoživotnú a celosvetovú platnosť. Skúšku uznáva väčšina britských i svetových univerzít ako doloženie spôsobilosti študovať odbory vyučované v anglicom jazyku. Ako doklad o dosiahnutí jazykovej úrovne ju uznáva i väčšina zamestnávateľov v SR. Zloženie skúšky organizuje Britská rada.

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku a pripravte sa na skúšku v príjemnom prostredí pri šálke čaju, či delikátnej kávy. Čakajú Vás skúsení, kvalifikovaní lektori.

V našom kurze sa budete systematicky pripravovať na jednotlivé časti skúšky, vyskúšate si a naučíte sa riešiť špecifické typy testových otázok, vyskúšate si testy z minulých rokov.

Obsah skúšky:

1. čítanie -- 1 hodina 15 minút

2. písanie -- 1 hodina 30 minút

3. použitie jazyka -- 60 minút

4. posluch -- 40 minút

5. rozprávanie -- približne 15 minút

Úroveň: C 1 ( advanced )